Słuch fonemowy i inne rodzaje – podstawowa wiedza

Każda jednostka posiada indywidualną akustykę słuchu, co wpływa na zróżnicowanie odbioru fal dźwiękowych. Ten sam przekaz może być zinterpretowany w całkowicie odmienny sposób. Zdolność do komunikacji za pomocą dźwięku umożliwia narząd słuchu – ucho, które jest także ośrodkiem równowagi. Interpretacja fal dźwiękowych zależy od rodzaju słuchu, którym operuje człowiek, wśród nich: słuch fonemowy, słuch fonetyczny, słuch muzyczny. W artykule opowiemy więcej bezpośrednio o każdym z rodzajów i przybliżymy fizjologie działania narządu słuchu.

Menu:

Występowanie słuchu fonemowego a odbiór słyszalnego dźwięku przez nasze ucho

Wysokość dźwięku, sposób jego przekazu – szybki, powolny, decyduje o tym w jaki sposób odbiorca go przyswoi. Reakcja, jaką wywołują u jednostki dostarczone fale dźwiękowe, związana jest z akustyką słuchu. Opisuje ona relacje, jakie zachodzą pomiędzy fizycznymi parametrami dźwięków a wywoływanymi doznaniami. Przedmiotem interpretacji jest komunikat – wysyłany przez nadawcę i następnie przekazywany do ucha odbiorcy. Akustyka słuchu powiązana jest z pracą układu słuchowego, którego głównym elementem jest ucho. Jakie rodzaje słuchu posiadamy?

Narząd słuchu  – budowa, funkcje, przeznaczenie

Narząd słuchu jest bardzo ważnym ośrodkiem organizmu człowieka, bo poza tym, że odbiera fale dźwiękowe, odpowiada za równowagę ciała – jego położenie w przestrzeni.

uproszona budowa ucha

Ucho ma złożoną budowę, dzieli się na: ucho zewnętrzne, ucho środkowe i ucho wewnętrzne. Narząd słuchu za pośrednictwem swojej struktury odpowiada kolejno za: odbiór fali dźwiękowych, ochronę błony bębenkowej przed pęknięciem w wyniku zwiększenia ciśnienia powietrza, ale także określanie położenia ciała w przestrzeni. Umiejętność określonego odbioru fali dźwiękowych zależy od posiadanego rodzaju słuchu, które człowiek przyswaja w okresie dzieciństwa. Słuch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju mowy, pisania, ale także czytania.

Poza słuchem fizjologicznym wyróżniamy: słuch fizyczny, słuch fonetyczny oraz najrzadszy czyli słuch muzyczny.

  1. Przy użyciu pierwszego z nich, fizycznego – słuchu fonemowego człowiek rozróżnia słyszane głoski, które mają podobne brzmienie, ale tworzą zupełnie inne wyrazy. Osoba, która posiada słuch fizjologiczny, rozkłada zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, a sylaby na głoski. Ponadto posiada także zdolność interpretacji akcentu oraz intonacji nadawcy komunikatu. Nie wszyscy posiadają słuch fonemowy. Umiejętność słyszenia różnicy pomiędzy dźwiękami w wyrazach nie jest wrodzona, a nabyta we wczesnym dzieciństwie. Słuch fonemowy zaczyna kształtować się w wieku niemowlęcym, gdy dziecko nie wymawia jeszcze żadnych słów. Można go także rozwinąć lub wyćwiczyć z pomocą logopedy. Osoby z zaburzeniem słuchu fonematycznego – mają trudność w rozumieniu mowy, która skutkuje problemami w czytaniu oraz pisaniu.Zapraszamy również do naszego obszernego artykułu, gdzie opisujemy jak trenować słuch fonematyczny.
  2. Słuch fonemowy często mylony jest ze słuchem fonetycznym. Drugi z nich – słuch fonetyczny – jest zdolnością do rozróżniania głosek, które należą do jednej rodziny, ale także akcentu oraz tempa mowy. Słuch ten pozwala ocenić, czy głoski, np. „ś”, „ź” są wymawiane poprawnie.
  3. Poza słuchem fonemowym i fonetycznym występuje słuch muzyczny. Umożliwia on analizę wysokości i barwy dźwięku. Słuch muzyczny, mimo że jest słuchem wrodzonym, nie wykształca się u każdego, ale ujawnia się już we wczesnym dzieciństwie.

Jak wygląda i na czym polega test słuchu?

Jak wygląda test na słuch? Najczęstszą metodą badania słuchu jest badanie audiometryczne. Badanie tego typu jest wykonywane poprzez współpracę z pacjentem. Podczas badania pacjent znajduje się w specjalnie wyciszonym pomieszczeniu. Wysyłane za pośrednictwem słuchawek dźwięki mają różną częstotliwość. Wynik badania przedstawiany jest w formie wykresu.


Każdy, kto marzy o karierze w branży muzycznej musi posiadać słuch muzyczny.

Szybki test na słuch muzyczny można przeprowadzić w warunkach domowych. Aby przeprowadzić test słuchu muzycznego wystarczy mieć dostęp do sieci internetowej, coś do pisania i notowania, oraz słuchawki. Wraz z upływem lat słuch staje się słabszy, aby go sprawdzić należy wykonać test słuchu częstotliwości oraz poszczególnych brzmień nut.

Test słuchu online

Przeglądając strony internetowe tematycznie związane z problemem niedosłuchu i utraty słuchu, można natknąć się na test słuchu online. Czym jest taki test i kto powinien, go wykonać? Test tego typu nie jest porównywalny do osobistego kontaktu z profesjonalistą zajmującym się słuchem. Jednak pozwoli on na bardzo szybkie wykrycie nieprawidłowości. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się czy ten problem dotyczy Ciebie, to jak najszybciej zbadaj słuch.

Na koniec – słuch absolutny to nie mit!

Badanie jakim jest test na słuch absolutny, polega między innymi na odsłuchiwaniu różnych ścieżek muzycznych, a następnie sprawdzeniu w jakim stopniu melodia została zapamiętana. Potrafisz bezbłędnie powtórzyć melodię i nadać jej odpowiednią tonację, zgodną z oryginalnym wykonaniem?  Jeśli tak – prawdopodobnie należysz do grona niewielu osób, które posiadają słuch absolutny. Słuch absolutny często jest wiązany z silnym rozbudowaniem zakończeń nerwów słuchowych w ludzkim uchu, co pozwala ostatecznie na bezbłędnie odtwarzanie dźwięków. Jeżeli zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy masz słuch absolutny to możesz to zrobić nawet w domu. Wiele testów na słuch absolutny jest dostępna przez internet, za darmo.

Bibliografia

  1. Bartnikowska, Urszula. “Głuchota–mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze…, czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu.” Niepełnosprawność 4 (2010): 27-41.
  2. Przeklasa, Robert, et al. “Rola audiometrii wysokich częstotliwości w ocenie ubytku słuchu u osób narażonych na działanie hałasu przemysłowego.” Otolaryngologia 7.4 (2008): 201-206.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *