Wady słuchu i inne zaburzenia – przyczyny medyczne

Wady słuchu objawiają się niedokładnym rozumieniem mowy, złą słyszalnością dźwięków i tym samym – problemem w komunikacji. Zaburzenia słuchu dotyczą dzieci, ale także dorosłych. Mogą towarzyszyć nam od urodzenia lub pojawić się w ciągu życia. Obniżają nie tylko samoocenę, powodują dyskomfort, ale także znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Problemy ze słuchem mogą być niezależne od nas lub wręcz przeciwnie – wynikać z podejmowanych działań. Dowiedz się jakie są najczęstsze przyczyny pogorszenia słuchu.
Menu:

Co w medycynie nazywamy wadą słuchu?

Wady słuchu to różnego rodzaju zaburzenia funkcji narządu ucha oraz zmysłu słuchu. Schorzenia ucha powodują problemy w komunikacji – pogarszają zdolność słyszenia. Mogą skutkować nieprawidłowym odbiorem dźwięków z otoczenia, ale także zaburzeniem przewodzenia ich do mózgu. Wady słuchu są mniej i bardziej zaawansowane, objawiają się lekkim niedosłuchem lub w poważniejszych przypadkach – nawet całkowitą głuchotą. Słuch jest niezbędny do komunikacji – umożliwia odbiór dźwięku, jego interpretację. Każdy etap rozwoju człowieka, związany jest z nabywaniem określonych umiejętności mowy, dlatego tak ważny jest czas powstania zaburzenia słuchu. W zależności od tego, kiedy powstają, powstała następująca klasyfikacja uszkodzeń słuchu:

 • głuchota prelingwalną – wyodrębnia się przed opanowaniem języka, do 2-3 roku życia
 • głuchota perilingwalną – powstaje w okresie opanowania języka, w wieku 3-5 lat
 • oraz głuchotę postlingwalna – powstaje, gdy język jest już ukształtowany, po 5 roku życia.

W jaki sposób dzielimy zaburzenia słuchu?

Uszkodzenie słuchu objawy ma zależnie od przyczyny powstałego defektu, czyli:

 • Wyróżnia się niedosłuch przewodzeniowy, zlokalizowany w uchu zewnętrznym lub środkowym – chory ma problem z odbiorem niskich dźwięków.
 • Osoby, które borykają się z problemem niedosłuchu odbiorczego, odwrotnie – błędnie przyswajają wysokie dźwięki. W tym przypadku schorzenie zlokalizowane jest w nerwie ślimakowym, zwoju spiralnym lub narządzie Cortiego.
 • Często pojawiają się przypadki niedosłuchu mieszanego – jednocześnie występują oba zaburzenia, zarówno niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego.
 • Jeżeli osoba ma problem z wyodrębnieniem w zdaniu, wyrazów, a w nim głosek i sylab – cierpi na zaburzenie słuchu fonematycznego. Taka wada słuchu związana jest z nieprawidłowym rozwoej umiejętności komunikacyjnej – mowy.

Choroby słuchu – te popularne i te mniej znane

Do najczęstszych chorób narządu słuchu, które powodują utratę lub ułomność tego ważnego zmysłu, należą: głuchota, tympanoskleroza, ostokleroza, zapalenie ucha środkowego.

 • Głuchota jest całkowitą utratą zdolności odbierania dźwięków – może być wrodzona lub nabyta w wyniku choroby. Jest uznawane za całkowite upośledzenie słuchu.
 • Tympanoskleroza związana jest z twardnieniem ucha środkowego – chory odczuwa dyskomfort, który wywołuje szum w uszach. Dodatkowo może powodować halucynacje słuchowe.
 • Ostokleroza poza tym, że objawia się słyszeniem szumu, wpływa na wystąpienie u chorego gorączki i zawrotów głowy.
 • Podobne objawy doskwierają osobom z zapaleniem ucha środkowego, które powoduje dodatkowo ból ucha, biegunkę i brak łaknienia. Niekiedy bardzo zaawansowane stany prowadzą do tego, że chory może cierpieć na omamy słuchowe.

Neuropatia słuchowa

Zaburzenia synchronizacji neuronalnej, czyli w skrócie neuropatia słuchowa objawia się występowaniem niedosłuchu o stopniu nasilenia zależnym od konkretnego pacjenta. Problem z odpowiednim rejestrowaniem i przetwarzaniem dźwięku skutkuje słabszym słyszeniem dźwięków czy rozumieniem mowy. Przyczyny neuropatii należy szukać w różnych schorzeniach genetycznych (zespół Guillain-Barre). Bywa ona spowodowana także występowaniem obciążeń okołoporodowych, a także cukrzycą lub mocznicą. Diagnoza neuropatii polega na przeprowadzeniu szeregu testów tj.: otoemisja akustyczna, audiometria impedancyjna, elektrokochleografia czy badanie słuchu ABR.

Agnozja słuchowa

Na skutek uszkodzenia obszaru płatów skroniowych może dojść do agnozji słuchowej. Wówczas rozpoznawanie dźwięków, melodii i jej tonów, czy ogólnie rozumianej mowy przysparza choremu wiele trudu. Agnozji słuchowej towarzyszy często amuzja – niezdolność do odwzorowywania dźwięków, czy ich oceniania. Leczenie schorzenia, jakim jest agnozja słuchowa jest możliwe i często uwzględnia leczenie farmakologiczne lub zaawansowane leczenie logopedyczne.

Problemy ze słuchem  przyczyny mogą mieć zupełnie różne

Zaburzenia słuchu mają różnorodne podłoże i zaawansowanie, co wywołuje zmiany funkcjonowania narządu słuchu innego stopnia dla każdego przypadku. Do najczęściej pojawiających się przyczyn problemów ze słuchem należą:

 • czynniki dziedziczne – uwarunkowania genetyczne, nieprawidłowy przebieg ciąży w wyniku np. choroby matki, przedwczesny poród
 • choroby dziecka w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie, wśród nich – zapalenie opon mózgowych, zapalenia ucha środkowego, choroby i powikłania po nich.

Zmysł słuchu może drastycznie pogorszyć się również z powodu:

 • zaburzenia ucha wewnętrznego,
 • uszkodzenie słuchu przez hałas – gwar uliczny, dźwięk maszyn produkcyjnych, zbyt głośne odtwarzanie muzyki.
 • dużą rolę odgrywa również wiek – osoby starsze coraz częściej słyszą gorzej wraz z upływem lat.

Wśród częstych objawów złego słyszenia jest występujący zarówno u dzieci, jak i dorosłych przytłumiony słuch w jednym uchu. Może on być wynikiem zatkania ucha, które powodują nadmiar woskowiny, ale także towarzyszący przeziębieniu, grypie – katar, który poprzez wywoływane nadmierne ciśnienie w kanaliku powoduje słaby słuch.

Bibliografia

 1. Polski, Bartosz, et al. “Rola lekarza rodzinnego w procesie wczesnej wykrywalności niedosłuchu u dzieci, realizowanej w ramach Powszechnego Programu Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.” Family Medicine & Primary Care Review 2 (2014): 148-149.
 2. Wiśniewska, Barbara. “Dzieci z wadą słuchu–specjalne potrzeby edukacyjne,[w:] E.” Woźnicka (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki (2007).
 3. Domagała-Zyśk, Ewa. “Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych iw Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem.” (2009).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *